Đầu tư thương mại

Với nền kinh tế đang rất phát triển thì Việt Nam sẽ cần gì nhỉ? Đó là bí quyết, kinh nghiệm phong phú để cạnh tranh với nền kinh tế thế giới. Có thể nói rằng đó là vấn đề lớn...
Có thể nói quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong những năm gần đây đã phát triển tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử quan hệ gần 40 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ...
Pháp nhân là một định nghĩa luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế.
Nhằm hướng tới khách hàng Nhật Bản khai thác, tìm hiểu thị trường Việt nam, HaNoi Tie cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư sau : Hỗ trợ khảo sát, điều tra , nghiên cứu thị trường...