Tư vấn du học

Chương trình du học của HaNoi Tie - Quy trình du học - Thông tin các trường liên kết tiêu biểu
Uy tín: Khác với các trung tâm tư vấn, Hanoi TIE là công ty thương mại có quan hệ làm ăn với nhiều đối tác ở nhiều lĩnh vực, điều này đòi hỏi công ty phải đặt uy tín lên hàng đầu...
Về mặt giáo dục:Nhật Bản là một trong số các quốc gia phát triển trên thế giới với hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn cầu.
Trong khoảng vài năm trở lại đây, việc du học đã trở thành mối quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm và nắm bắt được cơ hội để...