Nhân lực

Mục tiêu của Hải Phong JSC : là hoạt động có hiệu quả, không ngừng phát triển để trở thành một trong những Công ty Cung ứng Nhân lực hàng đầu cho các đối tác là các doanh nghiệp...
Nhật Bản là thị trường lao động truyền thống của lao động Việt Nam, tuy nhiên đây cũng là thị trường “khó nhằn” đối với người lao động. Yếu tố mà người lao động quan tâm nhiều...
Lao động xuất khẩu sang Nhật Bản tại Công ty CP thương mại và thiết bị công nghiệp Hà Nội