Phòng đầu tư và xúc tiến thương mại

Công ty CP Thương mại và Thiết bị Công nghiệp Hà Nội - Phòng đầu tư và xúc tiến thương mại
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà văn phòng 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Mọi thắc mắc xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo mẫu sau: