Tư vấn hỗ trợ đầu tư

Tư vấn đầu tư
Tư vấn hỗ trợ đầu tư
Nhằm hướng tới khách hàng Nhật Bản khai thác, tìm hiểu thị trường Việt nam, HaNoi Tie cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư sau : Hỗ trợ khảo sát, điều tra , nghiên cứu thị trường ( Nghiên cứu tính khả thi ), môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tư vấn, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam cho khách hàng. Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục xin cấp phép đầu tư, thành lập pháp nhân, thành lập văn phòng đại diện, hỗ trợ thành lập đại lý độc quyền tại Việt Nam.

Tư vấn các thủ tục khác sau cấp phép.

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Công ty đầu tư nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhưng hoạt động bị giới hạn trong phạm vi của nghiên cứu thị trường và các công việc nhằm xúc tiến thương mại. Còn những hoạt động như mua bán thanh toán hợp đồng hoặc những hoạt động liên quan đến kinh doanh , xuất nhập khẩu thì không được phép (được phép thuê mướn nhân công người Việt, mở tài khoản ngân hàng, thuê mướn văn phòng/nhà ). Thuế phát sinh với văn phòng đại diện do công ty thực hiện.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

1- Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

2- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Chi nhánh công ty là đơn vị hoạt động kinh doanh, được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam:

1-   Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

2- Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Thời hạn hoạt động của chi nhánh:

Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của công ty nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.