Tuyển dụng trong nước

Nhân viên Phòng Nhân Lực
Nhân viên Phòng Du Học
Nhân viên Phòng Hồ Sơ
Nhân viên Phòng Nhân Lực
Nhân viên Phòng Đầu tư
Công ty chúng tôi đang tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật cho Tu Nghiệp Sinh,Kỹ Thuật Viên,Du Học Sinh trước khi sang Nhật
Lao động xuất khẩu sang Nhật Bản tại Công ty CP thương mại và thiết bị công nghiệp Hà Nội